Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Sobota 06. června 2020 (08:58 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Blíženci
Norbert - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Snupy

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Základní a mateřská škola Bělotín

Základní škola a Mateřská škola Bělotín je příspěvkovou organizací obce Bělotín.

Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

IČ:  71003827

Jejími organizačními součástmi jsou:
- Základní škola Bělotín
- Mateřská škola Bělotín

- Mateřská škola Polom
- Školní jídelna Bělotín
- Školní družina BělotínDŮLEŽITÉ KONTAKTY:


Základní škola581 612 100, 581 030 001 e-mail podatelna@zsbelotin.cz
Školní družinahttp://druzina.zsbelotin.cz

Školní jídelnaBlanka Horníkovátel:581 030 015


ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Typ školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1.- 9. ročník)

Kapacita:
Základní škola - dle zařazení do sítě škol - 250 žáků
Školní družina - dle zařazení do sítě škol - 50 žáků
Mateřská škola - dle zařazení do sítě škol - 75 dětí
Školní jídelna ZŠ Bělotín - dle zařazení do sítě škol - 280 strávníků
Školní jídelna MŠ Polom - dle zařazení do sítě škol - 30 strávníků

Zaměření: Všeobecné

Zájmové činnosti:
Cca 13 kroužků a nepovinných předmětů, vzdělávacího, výtvarného a sportovního charakteru

Mimoškolní aktivity:
Lyžařský výcvikový kurz, exkurze a výlety, kurzy plavání - v zařízeních splňujících předepsané hygienické normy

Ostatní aktivity:
- ŠJ zajišťuje stravování mimoškolních strávníků
- Využití tělocvičny a venkovního hřiště


REŽIM DNE

Celkový provoz:

Po-Pá od 6.30 - 21.00

Organizace ŠD:
Ranní provoz - přijíždějící žáci z Nejdku od 7.15 do 7.30, odpolední pak od 11:20 do 16:00

Organizace výuky:
- Vyučování začíná v 7.50.
- Poslední osmá vyučovací hodina končí v 14:40.
- Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Žáci prvního ročníku mají v jednom sledu nejvýše čtyři vyučovací hodiny, ve druhém až čtvrtém ročníku pět vyučovacích hodin, v pátém až devátém ročníku šest vyučovacích hodin.

Žáci 5. ročníku mohou mít v jednom dni nejvýše šest vyučovacích hodin. Žáci 6. - 9. nejvýše sedm vyučovacích hodin. Jednou týdně mohou mít třídy 5. - 9. ročníku zvýšen denní počet hodin o jednu hodinu předmětu s převahou výchovného zaměření.

Výuka probíhá standardně v kmenových třídách a odborných učebnách (tělocvična, dílny, učebna F a CH, učebna HV, učebna I, jazyková učebna, školní kuchyňka). Dle povětrnostních podmínek probíhá výuka na školním hřišti.

Zejména na prvním stupni jsou do výuky zařazeny relaxační chvilky.

Přestávky:
- Přestávky jsou pětiminutové (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti), po druhé vyučovací hodině je přestávka v trvání 20 minut.
- Velkou přestávku mohou žáci trávit na jaře a v létě v případě příznivého počasí ve venkovním prostoru před školou.
- Přestávka mezi dopolední a odpolední částí vyučování trvá 55 minut (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti).

Pracovní vyučování:
Pracovní vyučování bývá v délce jedné vyučovací hodiny na prvním stupni. Na druhém stupni probíhá vyučování v dvouhodinových blocích co 14 dní s možností přestávky. Pro práce v dílnách je předepsána pracovní obuv a oblečení. Pro očistu je zajištěna teplá voda.


REŽIM STRAVOVÁNÍ

Stravování:

Stravování žáků i pracovníků je zajištěno školní jídelnou pod obecním úřadem, vzdálenou od hlavní budovy cca 350 metrů. Pro bezpečnost jsou přijata opatření - přechod žáků do ŠJ a zpět s pedagogickým dozorem.

Provozní doba ŠJ:
- 11:00 - 13:30
- 11:00 - 11:30 - cizí strávníci a výdej do jídlonosičů

Další:
Pro žáky jsou poskytovány hygienické balené mléčné výrobky v rámci akce Školní mléko - pondělí - čtvrtek.


PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY

Tělocvična:

- 1 pro 30 žáků v II. NP školy

Hřiště:
- fotbalové hřiště, doskočiště, volejbalové hřiště, tenisové hřiště,
- 2 basketbalové, házenkářské hřiště asfaltové, (v zimě bruslení, hokej), antuková běžecká dráha

Režim výuky:
V 1.-9. ročníku dvě hodiny týdně. Mladší ročníky v dopoledních hodinách, starší převážně v odpoledních hodinách. Žáci se převlékají v určených šatnách do sportovní obuvi a oblečení. Pro potřeby očisty zajištěna teplá voda ve sprchách. Žáci 2. - 3. ročníku navštěvují v rámci výuky plavání plaveckou školu (ve dvou bězích 10-lekcí).


PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝCHOVA

Předškolní vzdělávání a výchova je zajišťována ve dvou zařízeních - MŠ Bělotín a odloučeném pracovišti - MŠ Polom. V obou mateřských školách je realizován rámcový vzdělávací program pro mateřské školy a odpovědnost za jeho naplňování nesou vedoucí učitelky MŠ.

Provoz v jednotlivých zařízeních školy a místnostech se řídí přesnými vnitřními řády.


V Bělotíně 8. 9. 2003


Mgr. Tomáš Navrátil
ředitel školy


ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA I ZÁBAVY:

To, že se v bělotínské škole stále něco děje, jste měli možnost poznat podle množství našich příspěvků v letošním školním roce. Ani jsme vás nestačili o všem informovat. Červnové akce probíhající v rámci Pivních slavností již prezentoval Hranický deník, tak se o nich nebudu zmiňovat. Ostatní vám chci přiblížit formou fotoreportáží (v části Fotogalerie níže). Všechny akce totiž byly zdařilé a stojí za to, aby se o nich vědělo. Ráda bych poděkovala všem svým kolegům za jejich obětavou práci nad rámec svých každodenních školních povinností, bez jejich ochoty a přičinění by nebylo možné tolik akcí pro naše žáky uskutečnit. Přeji jim zasloužené prázdniny.

Jitka Kavalová

 

ID datové schránky právnické osoby:    7zimbdr

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, p.o.
Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel
Bělotín 2
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 127
fax: (+420) 581 612 127

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 13.25¨
  • Východní délka: 17° 48´ 9.06¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.zsbelotin.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 30.03.2017 v 15:25 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
 
6.6.2001: Prezident Havel vetoval zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz